We werken momenteel rond energiebesparing en -regeling in een aantal scholen. Investeringen in schoolgebouwen zijn dringend nodig. De verbouwingskost is vaak aanzienlijk maar als we dat koppelen aan energierendement tonen de studies dat de operatie winstgevend kan zijn. De energiefactuur van moderne scholen, verbouwd of nieuwbouw, liegen niet. Dit doen we samen met Core, EnergieID, Efika  en MOS (Milieuzorg op School) Vlaams-Brabant

Voorbeeld: verouderde vaak op mazout draaiende ketels. Of het eenvoudig ontbreken van dakisolatie.

In dit project is naast verbouwen, het sensibiliseren van schoolgaande kinderen ook een doelstelling. Zij zijn de generatie van morgen. Zo beginnen we vandaag al met hén aan te spreken.

Voorbeeld: We plaatsen in klas 6a en 6b een elektriciteitsmeter. Welke klas zal op het einde van de maand het minst verbruikt hebben? Het bewust worden van hun verbruik op een ludieke manier aanbrengen. Maar hoe doe ik dat?

Je kan hieraan meewerken door vennoot te worden.