LICHT:

Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie

LICHT brengt burgers samen rond collectieve duurzame energie projecten (gedragen door de gemeenschap én gefinancierd via rechtstreekse burgerparticipatie) om zo de lokale energietransitie te versnellen.

LICHT is een samenwerking tussen lokale overheden, organisaties, coöperaties en particuliere burgers rond duurzame energie.

LICHT vervult een antennepost/voelsprietenfunctie! Zo kunnen we meer hernieuwbare energie projecten onderzoeken en uitvoeren, aangezien lokale mensen meer voeling hebben met de eigen gemeente.

Uw bestuur heeft interesse? Stuur een bericht naar reindert.deschrijver@pajopower.be of bel 02/306.45.62