Is er al een klimaatbende aan de slag in uw school?

Pajopower VZW biedt de scholen een educatief pakket aan rond klimaat en energie, voornamelijk voor de derde graad van het lager onderwijs.

Het aanbod bestaat uit drie workshops:

  • Een inleidende workshop: de kinderen leren begrippen kennen rond klimaat en energie;
  • Een praktische workshop waarbij de kinderen met een energiekoffer de school rondtrekken om te meten hoeveel energie verschillende voorwerpen verbruiken, zoals het digitaal bord of de printer. Ook leren ze hoe ze het energieverbruik op school en thuis zelf kunnen bijhouden.
  • Een workshop waarbij de leerlingen experimenteel aan de slag gaan in de Watt-mobiel.

Het aanbod is ontwikkeld door onze vrijwilligers met medewerking van EnergieID, de provinciale MOS-begeleiders en de natuurgidsen van het plattelandscentrum de Paddenbroek.

Het doel is om samen met de leerlingen een klimaatbende op te starten die ook na de workshops actief blijft.

Verschillende gemeenten in onze regio ondersteunen financieel de uitwerking van deze workshops.

Ook een klimaatbende opstarten in uw school? Stuur een bericht naar duurzamescholen@pajopower.be of bel 0468/569.260

Zoeken naar energiebesparingen en investeren in hernieuwbare energie? Doe beroep op onze energiecoach!