Pajopower plant het hele jaar door verschillende groepsaankopen

Voor onze groepsaankoop “Energieke Daken”: dakisolatie en zonnepanelen, klik hier.

Groepsaankopen

Inschrijving op groepsaankopen

De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd. Ze kunnen doorgestuurd worden naar een aannemer.
Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

Privacyverklaring PajoPower VZW